تاريخ روز : دوشنبه 25 شهریور 1398

سامانه اطلاع رسانی سهامداران همراه اول

  

اطلاعات عمومی 

 

  • تذکر مهم 
  • کد ملی مختص هر سهامدار می باشد لذا در صورت واریز وجهد افزایش سرمایه با کد ملی شخص ثالث مسولیت در نظر نگرفتن مبلغ واریز شده در افزایش سرمایه به عهده شخص سهامدار خواهد بود .  
  • قابل توجه سهامداران محترم
  • به استحضار کلیه سهامداران محترمی که در تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در تاریخ 98/03/12 سهامدار شرکت بوده اند می رساند افزایش سرمایه 100% شرکت شامل 75% از محل سود انباشته و25% از مطالبات و آورده نقدی مصوب گردیده است .لذا خواهشمند است سهامداران جهت دریافت گواهینامه حق تقدم خود به سامانه سهامداران شرکت مراجعه و گواهینامه فوق را تکمیل  وتوسط پست سفارشی به آدرس شرکت ارسال نمایند .
  • شایان ذکر است افرادی که سود سال 97 و مطالبات خود  را دریافت ننموده اند می بایست گواهینامه مربوطه را تکمیل  و به آدرس امور سهامداران شرکت ارسال نمایند ، همچنین افرادی که سود و مطالبات خود را دریافت نموده اند نیز می بایست میزان آورده نقدی خود ( درج شده در گواهینامه یا قسمت مالی بدهی بابت افزایش سرمایه ) به حساب شماره 47000929058606 نزد بانک پارسیان با شناسه واریز  ( کد ملی ) جهت اشخاص حقیقی و شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی واریز و همراه با گواهینامه حق تقدم جهت این شرکت ارسال نمایند . 
  • تذکر1 : عدم ارسال مستندات یاد شده و یا عدم واریزی بهای اسمی ، به منزله عدم استفاده از حق تقدم می باشد . 
  • تذکر 2: مهلت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه در تاریخ  98/05/25 به پایان میرسد و واریز ها بعد از این تاریخ مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.   
نحوه ورود به سامانه

سهامداران محترم

نام کاربری شما کد بورسی(فقط اعداد) ورمز عبورشماره شناسنامه می باشد وبرای شرکت ها رمز عبور شماره ثبت آنها می باشد .

کد بورسی:  قسمت عددی                                    

 رمز عبور:  شماره شناسنامه 


اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی