تاريخ روز : چهارشنبه 20 فروردین 1399

سامانه اطلاع رسانی سهامداران همراه اول

  

اطلاعات عمومی 

 

  • قابل توجه سهامداران محترم :

  •  سهام جایزه و حق تقدم های ناشی از افزایش سرمایه مصوب  مجمع عمومی فوق العاده مورخ 98/03/12 نزد شرکت  سپرده گذاری 

  • قابل معامله گردیده است .

  • از سهامداران تقاضا میگردد در قسمت اطلاعات ارتباطی نسبت به تکمیل اطلاعات ارتباطی خود اقدام نمایند تا در نیمه دوم فروردین 

  • ماه اوراق بصورت پستی دریافت نمایند . همچنین  سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند  و احراز هویت شده اند  

  • میتوانند از طریق سایت  www.ddn.csdiran.com برگه  سهام خود را دریافت نمایند. 
نحوه ورود به سامانه

سهامداران محترم

نام کاربری شما کد بورسی(فقط اعداد) ورمز عبورشماره شناسنامه می باشد وبرای شرکت ها رمز عبور شماره ثبت آنها می باشد .

کد بورسی
قسمت عددی                                    

 رمز عبور 

شماره شناسنامه


اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی