تاريخ روز : دوشنبه 05 فروردین 1398

سامانه اطلاع رسانی سهامداران همراه اول

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

نحوه ورود به سامانه

سهامداران محترم

نام کاربری شما کد بورسی(فقط اعداد) ورمز عبورشماره شناسنامه می باشد وبرای شرکت ها رمز عبور شماره ثبت آنها می باشد .

کد بورسی:  قسمت عددی                                    

 رمز عبور:  شماره شناسنامه 

نکته بسیارمهم : حتما پس از اولین ورود نسبت به تغییر رمز خود اقدام نمائید. 

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی